Elisabeth Persson-Calderon, Cecilia Arvidsson och Annette Myhrberg
Elisabeth Persson-Calderon, Cecilia Arvidsson och Annette Myhrberg

Video: Digitalt verktyg gav ökad kompetens i vården

80 procent av de äldre som bor på ett särskilt boende lider av inkontinens. Trots detta insåg man i Ljusdals kommun att det fanns tydliga brister i kompetensen kring inkontinens. Genom det digitala verktyget Tena Identifi har kommunen nu lyft kunskapsnivån och förbättrat livskvaliteten för de äldre.

Även om inkontinens är en del av vardagen inom äldrevården finns det ofta brister i kunskapen kring hur den bäst hanteras. För att råda bot på detta startade Ljusdals kommun därför ett intiativ med målet att öka sjuksköterskorna kunskapsnivå.

– Vi plockade in Tena för att utbilda våra sjuksköterskor kring hur de ska göra för att våra kunder ska få rätt storlek på sina skydd. Tidigare hade främst inkontinensombuden i personalen skött detta men vi tyckte att sköterskorna behövde bli mer involverade, säger Annette Myhrberg, HSL-chef på Ljusdals kommun.

Det var i samband med den utbildningen som kommunen fick höra talas om Tena Identifi, ett digitalt verktyg för inkontinensutredningar som skulle komma att förändra inkontinensvården i kommunen.

Se videon om Tena Identifi och Ljusdals kommun

Tidigare hade inkontinensutredningar utförts genom att väga skydden. Problemet med den metoden är dock att den bara ger en grov uppskattning av mängden urin och ingen information om när urinläckaget skedde. Genom Tena Identifi fick kommunen istället ett verktyg som gav personalen exakt information om både urinmängd och tidpunkt för läckagen.

– Vi visste ju inte så mycket om det innan men det kändes revolutionerande att kunna göra de här mätningarna på ett så mycket bättre sätt, säger Cecilia Arvidsson, sjuksköterska på ett av kommunens boenden.

För att se hur verktyget fungerade ute i verksamheten genomförde Ljusdals kommun en första pilotstudie på ett av sina äldreboenden under 2016. Med hjälp av Tena Identifi gjordes då nya inkontinensutredningar på de boende – och resultatet var slående.

– Det var då vi såg att, ”herregud de har ju alldeles för stora skydd”. Vi upptäckte dessutom en person som drack alldeles för lite, berättar Annette Myhrberg.

Efter lärdomarna från pilotstudien beslutade Ljusdal att implementera Tena Identifi på samtliga boenden i kommunen. I dag används tekniken för att göra utredningar på alla som flyttar in på ett boende och initiativet har lett till stora förbättringar.

För sjuksköterskan Cecilia Arvidsson är den tydligaste skillnaden efter implementeringen av Tena Identifi att skydden generellt sätt blivit tunnare och mindre. Men den största förbättringen för patienterna ser hon ändå i att personalen fått större möjlighet att planera in toalettbesök efter den enskilda individens behov.

– Vi har lagt ännu mer vikt på toalettassistans, alltså att vi hjälper dem att gå på toaletten precis när de behöver. Det är ändå det som är ”nummer ett”, fick man bestämma så skulle ju ingen behöva ha några skydd överhuvudtaget, säger Cecilia.

Läs mer: Så underlättar Tena Identifi i vården.

Inom kommunen har man dessutom sett en tydlig effekt när det gäller kunskapen om inkontinens, som ju var upprinnelsen till hela projektet. Elisabeth Persson-Calderon är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdal och har granskat journalanteckningar både före och efter implementeringen. Det hon upptäckt är att både antalet och utförligheten i anteckningarna ökat, vilket hon ser som ett tydligt tecken på att sjuksköterskorna fått en bättre förståelse.

– Jag ser att det har blivit mycket bättre. Man skriver mycket mer och mycket mer utförligt, både kring vilka hjälpmedel man använder och när toalettbesöken ska vara.

Även Cecilia Arvidsson känner igen den förbättringen och hon menar att den ökade kunskapen om inkontinens även hjälpt till att spara tid i hennes arbete.

– Jag vet inte någon i personalen som tycker att det här har varit något svårt, tvärtom så har alla tyckt att det här varit mycket smidigare än det sätt vi jobbat på tidigare. Så det har bara varit fördelar.

Presenteras av

TENA-Logotype

TENA Identifi™ är det nya, smarta verktyget som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom Essity, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi™ används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu