Marianne Falk och Annette Myhrberg på TENAs inspirationsdag i maj.
Marianne Falk och Annette Myhrberg på TENAs inspirationsdag i maj.

Kommuner hjälper varandra till bättre inkontinensvård

Inkontinensvård har länge varit en arbetsintensiv och resurskrävande del av äldreomsorgen. Men i kommun efter kommun håller detta på att förändras tack vare det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi™. Under en eftermiddag i maj samlades representanter från tre kommuner för att byta erfarenheter kring sin implementering av verktyget.

– Det är tidsbesparande, resursbesparande och ger en kvalitetssäkring av vården, säger Annette Myhrberg, HSL-chef på Ljusdals kommun.

Den 18 maj bjöd TENA in tre kommuner till en inspirationsdag i Järvsö där de fick möjlighet att utbyta erfarenheter av sitt arbete med inkontinensverktyget TENA Identifi™. Tillsammans fick de tre kommunerna; Ljusdal, Bollnäs och Ovanåker, diskutera både vilka resultat de fått av verktyget och vilka utmaningar de såg för en fortsatt implementering.   

En av de på plats var Annette Myhrberg, HSL-chef på Ljusdals kommun. Hon berättar att Ljusdals resa med TENA Identifi™ började som ett projekt för att få sjuksköterskorna mer involverade i inkontinensvården. Enligt Annette Myhrberg låg tidigare kompetensen kring inkontinensskydd främst hos inkontinensombuden på äldreboendena. För att utbilda övrig personal tog man därför hjälp av TENA, som då även introducerade kommunen för det nya verktyget.

– Hela organisationen har fått en annan förståelse i och med de utbildningar som vi gjort och i och med att vi börjat använda TENA Identifi™, säger hon.

TENA Identifi™ är ett inkontinensskydd med digitala sensorer som används för att registrera en individs urinläckage under 72 timmar. Informationen, som presenteras i en lättöverskådlig rapport, används sedan som underlag vid individuell planering av dygnets toalettbesök och bytesrutiner. Resultatet från TENA IdentifiTM , tillsammans med kunskap om individen, ligger på så vis till grund för den individuella förskrivningen av inkontinenshjälpmedel.

– Det är tidsbesparande, resursbesparande och ger en kvalitetssäkring av vården. Patienten ska ju inte behöva gå runt med tjockare skydd än vad de behöver och nu har vi i flera fall kunnat gå ner i både tjocklek och storlekar. Det blir mer individanpassat, säger Annette Myhrberg om resultaten som kommunen sett av Tena Identifi™.

Läs mer: Så fungerar TENA Identifi™

På plats under inspirationsdagen fanns också sjuksköterskan Marianne Falk som varit med under implementeringen i Ovanåker Kommun. Även hon berättar om en förhöjd kvalitet i inkontinensvården, besparade resurser och en kompetenshöjning bland personalen.

– Den största skillnaden är att vi kan lägga in toalettbesök på ”rätt” tider, alltså en tidsperiod där vi sett att personen oftast kissar. Vi använder också mindre skydd. Sedan har personalen blivit mer engagerad genom att vi får ut en rapport som kan analyseras och studeras, berättar hon.

Idag används TENA Identifi™ för att göra inkontinensutredningar på alla nyinflyttade på äldreboenden i Ljusdals, Ovanåker och Bollnäs kommun. Representanterna från de tre kommunerna passade därför även på att utbyta erfarenheter av hur man enklast organiserar arbetet och implementeringen av verktyget på nya boenden.

Just behovet av samverkan över kommungränser var också något som alla deltagare var överens om. Att kunna dela med sig av erfarenheter och fakta från implementeringen sågs nämligen som en viktig del i arbetet för att skapa en bättre inkontinensvård i hela landet.

– Cheferna måste också vara delaktiga i det här för att få med personalen och man måste kunna visa personalen vilka konkreta fördelar som tekniken ger. Vi hade till exempel ett boende där personalen inte trodde på det här, så jag och en sköterska tog med oss datan från studien och visade den och då var de plötsligt väldigt imponerade, berättar Anette Myhrberg om implementeringen av verktyget i Ljusdal.

 
 

Presenteras av

TENA-Logotype

TENA Identifi™ är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom Essity, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi™ används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu