Video: Digitalt verktyg gav ökad kompetens i vården

80 procent av de äldre som bor på ett särskilt boende lider av inkontinens. Trots detta insåg man i Ljusdals kommun att det fanns tydliga brister i kompetensen kring inkontinens. Genom det digitala verktyget Tena Identifi har kommunen nu lyft kunskapsnivån och förbättrat livskvaliteten för de äldre.

Kommuner hjälper varandra till bättre inkontinensvård

Inkontinensvård har länge varit en arbetsintensiv och resurskrävande del av äldreomsorgen. Men i kommun efter kommun håller detta på att förändras tack vare det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi™. Under en eftermiddag i maj samlades representanter från tre kommuner för att byta erfarenheter kring sin implementering av verktyget.

Öppenhet kring inkontinens underlättar för anhöriga

För att bryta tystnaden kring inkontinensvården anordnades den 22 februari riksdagsseminariet ”En tyst yrkeskår och en tyst folksjukdom” tillsammans med TENA. Med under seminariet fanns politiker, myndighetsexperter, forskare och anhöriga, som alla pekade på vikten av att våga prata om inkontinens.

Riksdagsseminarium satte ljuset på inkontinensfrågan

Kissiga underkläder och lakan, onödigt stora sopberg, skam, ojämställdhet, tungt slit för personal och anhöriga – på ett riksdagsseminarium den 22 januari diskuterades allt öppet. Allt om inkontinens, den tysta folksjukdomen som drabbat över en halv miljon svenskar varav de flesta kvinnor. Och fler blir det i framtiden om man ser på den demografiska utvecklingen. 

Så lyfter TENA Identifi inkontinensvården i Kungsbacka

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. I maj i år ska Kungsbacka Kommun vara klara med implementeringen av det digitala inkontinensskyddet TENA Identifi – och förväntningarna är stora. Här berättar verksamhetsutvecklaren Ann-Helen Liljensten och sjuksköterskan Charlotta Szemberg om arbetet med implementeringen och skillnaderna de ser i vården.

Digital inkontinensvård hjälper äldrevården i Laholm

Med en snabbt åldrande befolkning står äldrevården inför stora utmaningar. Genom det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi ™ har äldrevården i Laholm nu tagit ett viktigt steg mot en digitalisering av vården.

Inkontinens – den tysta folksjukdomen

För många äldre i Sverige är inkontinens en del av vardagen, ibland för att man själv är drabbad eller för att den man lever med drabbas. Ungefär 80 procent av alla boende på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form av inkontinenshjälpmedel.