Se filmen: Så lyfter TENA IdentifiTM inkontinensvården i Kungsbacka

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. I maj i år ska Kungsbacka kommun vara klara med implementeringen av det digitala inkontinensutredningsverktyget TENA Identifi™ – och förväntningarna är stora. Här berättar verksamhetsutvecklaren Ann-Helen Liljensten och sjuksköterskan Charlotta Szemberg om arbetet med implementeringen och skillnaderna de ser i vården.

–Här har vi fått ett instrument att arbeta med. Det är lätt att arbeta med och det är spännande för att man ser resultatet direkt och man kan direkt se ett syfte till det man håller på med, säger sjuksköterskan Charlotte Szemberg på Kungsbacka kommun om TENA Identifi™.

Genom implementeringen av det digitala inkontinensutredningsverktyget TENA Identifi™ har Kungsbacka kommunen nu fått en stor hjälp med att göra ordentliga inkontinensutredningar, vilket tidigare varit svårt på grund av tidsbrist.  På så vis tror Charlotte Szemberg att inkontinensvården i kommunen nu får ett lyft, som både ökar livskvaliteten för de äldre och sparar resurser för kommunen.
Kungsbacka kommun inledde implementeringen av TENA Identifi™ under hösten 2016 och i maj i år ska tekniken användas i hela kommunen. Enligt verksamhetsutvecklaren Ann-Helen Liljensten såg kommunen redan under pilotstudien, som genomfördes under 2016, goda resultat av TENA Identifi™ och nu ser hon fram emot att se resultaten för hela kommunen.

– Förutom de solskenshistorier som kommer komma nu när livskvaliteten höjs tack vare TENA Identifi™ så finns det också bonusvinster som är ganska stora. Vi kommer följa upp hur mycket pengar som inkontinensmedel kostade innan vi införde verktyget och jämföra med efteråt. Den piloten som vi gjorde tidigare i år i kommunen visade att vi sparar in genom att använda detta för det blir inte något svinn och inget läckage. Det handlar om tvätt av lakan, bara en sådan sak, och tiden som går åt när man byter i sängen när det inte hade behövt bytas. Det handlar också om miljön så klart, att det blir mindre avfall, säger Ann-Helen Liljensten.

Läs mer: Så fungerar TENA Identifi™

 
 

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

TENA Identifi™ är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom Essity, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi™ används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu