tena_nyheader

Digital inkontinensvård hjälper äldrevården i Laholm att hantera framtiden

Med en snabbt åldrande befolkning står äldrevården inför stora utmaningar. Genom det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi ™ har äldrevården i Laholm nu tagit ett viktigt steg mot en digitalisering av vården, som sänker kostnader, ökar effektiviteten och höjer livskvaliteten för de äldre.

De närmsta 20 åren förväntas antalet svenskar över 80 år att öka med 70 procent, enligt en rapport från SKL 2013. För äldrevården innebär det här en gigantisk utmaning med stigande kostnader, personalbrist och ökade kvalitetskrav.

Enligt en studie genomförd av Vårdföretagarna pekade hela 90 procent av kommunala chefer ut området välfärdsteknologi som en förutsättning för att kunna möta den här utmaningen, genom att höja kvaliteten och även effektiviteten i äldrevården.

Ett område där äldrevården redan tagit ett viktigt steg, in i den digitala tidsåldern, är inkontinensvården. Genom det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi ™ har vården nu fått en helt ny metod för att underlätta inkontinensutredningar och därmed erbjuda en mer individanpassad vård.

– Det är inte som det var förr, när du direkt fick det största och tjockaste skydd som fanns. Nu kan vi
 se hur mycket urin som kommer ut och vid vilka tider. Då är det lättare att se till att de får komma till toaletten vid de tiderna, säger Renny Eelkema, sjuksköterska på Solhemmet i Laholms kommun
, som var ett av de första boenden som provade TENA Identifi ™.

 »För mig har det absolut viktigaste varit livskvaliteten för patienterna. Sedan kommer allt extra med miljön, kostnadseffektivitet och enkelhet för personalen«

Läs mer om TENA Identifi™ här.

TENA Identifi™ Sensor Wear ser vid första anblick ut som ett helt vanligt inkontinensskydd men är utrustat med små sensorer. Sensorerna i skyddet känner av när och hur mycket användaren kissar och informationen överförs sedan trådlöst till en portal. Via portalen blir det möjligt för personalen att få ut en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd. Resultatet blir att
vårdtagaren 
får rätt skydd och kommer till toaletten i tid, vilket leder till färre läckage och byten av skydd.

– Innan blev det många byten nattetid så det behövdes en helt annan syn och helt andra rutiner. Det har vi fått nu och för mig har det absolut viktigaste varit livskvaliteten för patienterna. Sedan kommer allt extra med miljön, kostnadseffektivitet och enkelhet för personalen, säger Renny Eelkema.

»Blöjstorleken gick ner, det var färre byten och mindre våta sängar så där är en vinst i arbetsmiljön för personalen också«

Stora vinster med TENA Identifi ™

När Solhemmet utvärderade testet med TENA Identifi ™ kunde man se en markant minskning i antalet läckage utanför skydd, antal byten av skydd och storleken på skydden som användes. Slår man ut resultatet på ett år motsvarar det en tidsbesparing på 54 timmar per vårdtagare och en kostnadsbesparing på över 2 000 kronor.

– Det vi såg på Solhemmet var att blöjstorleken gick ner, det var färre byten och mindre våta sängar så där är en vinst i arbetsmiljön för personalen också, säger Marianne Andréasson, projektledare/IT på Laholms kommun. 

Efter framgångarna på Solhemmet har Laholms kommun nu också börjat använda TENA Identifi ™ på ett av sina andra särskilda boenden. Till hösten är planen att TENA Identifi ™ ska användas på totalt 8 boenden för att sedan kunna utvärdera resultatet på större skala. 

– Jag är väldigt positiv att både enhetschefer och sköterskor har anammat detta och jag är övertygad om att det kommer ge god effekt framöver. Vi har även fått med oss andra kommuner som har tittat på resultatet från Solhemmet, säger Marianne Andréasson.

 

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

TENA Identifi™ är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom SCA, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu