Digital inkontinensvård som ökar livskvaliteten

Med digital teknik skapar TENA Identifi™ en mer individanpassad inkontinensvård, vilket både ökar livskvaliteten för vårdtagare och underlättar arbetet för vårdpersonal.

Drygt en halv miljon svenskar över 65 år och omkring 80 procent av de äldre som bor på särskilda boende lider av någon form av inkontinensproblem. För de som arbetar inom äldrevården innebär det att inkontinens och byten av skydd är en vanlig och tidskrävande del av vardagen. En mer individanpassad och effektiv inkontinensvård har därför potentialen att både öka livskvaliteten hos många äldre samtidigt som det effektiviserar och underlättar arbetet för vårdpersonalen.

TENA Identifi™ är en innovation som gör just detta genom att ta inkontinensvården in i den digitala eran.

– Att göra en inkontinensutredning av varje individs behov av toalettassistans, inkontinenshjälpmedel och bytesrutiner är en förutsättning för att kunna ge rätt vård och ett värdigt liv för den äldre, säger Ulrika Lagfors produktansvarig för TENA Identifi™ påSCA.

Idag görs denna bedömning manuellt genom att väga skydden, vilket visserligen fångar upp storleken på läckagen, men som ofta ger väldigt lite information kring när de sker.

– Man får ingen information om tidpunkter eller mönster för läckagen vilket gör det svårt att planera in toalettider och byte av skydd, säger Ulrika Lagnefors.

Läs mer om hur TENA Identifi™ kan förbättra och effektivisera vården.

TENA Identifi™ är därför utvecklad som ett inkontinensskydd med inbyggda sensorer som används under inkontinensutredningen. Sensorerna skickar information om läckagen till en web-portal som sammanställer datan till en rapport. I rapporten kartläggs både storlek och tidpunkt för urinläckagen över 3 dygn. Den digitala tekniken gör kartläggningen mer precis och innebär att personalen slipper utföra manuella vävningar vilket sparar tid och blir mer hygieniskt.

– Detta gör det enklare för vårdpersonal att ge rätt insatser i rätt tid. Det kan vara att vårdtagaren får komma till toaletten eller byta skydd när det behövs, rätt, förklarar Ulrika Lagnefors.

TENA Identifi™ används redan på ett 80-tal äldreboenden i Danmark och har nu även introducerats i Sverige. Ett av de boenden i Sverige som testat TENA Identifi™ på två av sina enheter är Tre Stiftelser i Göteborg. Resultaten har varit mycket positiva och under hösten utbildar man nu all personal i att använda innovationen.

För individen ger det ökad livskvalitet att få bättre kontroll över den egna hygienen. Dessutom behöver personalen lägga mindre tid på att kontrollera om inkontinensskydd behöver bytas eller på att ta hand om läckage. Tid som istället kan användas till de boende. På natten behöver vi inte heller störa nattsömnen och väcka boende för att kontrollera om skyddet behöver bytas, säger Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre Stiftelser.

Läs mer om hur Tena Identifi™ kan förbättra och effektivisera vården.

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

TENA IdentifiTM höjer kvaliteten på den information du behöver för att göra en individuellt anpassad kontinensplan.

TENA Identifi™ är en innovation med sensorteknik som automatiskt kartlägger en individs urinläckage avseende både dygnsmönster och mängd under en 72-timmarsperiod.

Data registreras via GSM* och resultatet presenteras lättöverskådligt i en rapport med diagram.

Uppgifter om individens dygnsmönster och urinmängd är faktabaserade, detaljerade och tillförlitliga. 

Underlaget används för att bedöma när individen behöver hjälp till toaletten, tidpunkt för byten och för att hitta rätt inkontinenshjälpmedel.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu