Elisabeth Persson-Calderon, Cecilia Arvidsson och Annette Myhrberg
Elisabeth Persson-Calderon, Cecilia Arvidsson och Annette Myhrberg

Video: Digitalt verktyg gav ökad kompetens i vården

80 procent av de äldre som bor på ett särskilt boende lider av inkontinens. Trots detta insåg man i Ljusdals kommun att det fanns tydliga brister i kompetensen kring inkontinens. Genom det digitala verktyget Tena Identifi har kommunen nu lyft kunskapsnivån och förbättrat livskvaliteten för de äldre.

Även om inkontinens är en del av vardagen inom äldrevården finns det ofta brister i kunskapen kring hur den bäst hanteras. För att råda bot på detta startade Ljusdals kommun därför ett intiativ med målet att öka sjuksköterskorna kunskapsnivå.

– Vi plockade in Tena för att utbilda våra sjuksköterskor kring hur de ska göra för att våra kunder ska få rätt storlek på sina skydd. Tidigare hade främst inkontinensombuden i personalen skött detta men vi tyckte att sköterskorna behövde bli mer involverade, säger Annette Myhrberg, HSL-chef på Ljusdals kommun.

Det var i samband med den utbildningen som kommunen fick höra talas om Tena Identifi, ett digitalt verktyg för inkontinensutredningar som skulle komma att förändra inkontinensvården i kommunen.

Se videon om Tena Identifi och Ljusdals kommun

Tidigare hade inkontinensutredningar utförts genom att väga skydden. Problemet med den metoden är dock att den bara ger en grov uppskattning av mängden urin och ingen information om när urinläckaget skedde. Genom Tena Identifi fick kommunen istället ett verktyg som gav personalen exakt information om både urinmängd och tidpunkt för läckagen.

– Vi visste ju inte så mycket om det innan men det kändes revolutionerande att kunna göra de här mätningarna på ett så mycket bättre sätt, säger Cecilia Arvidsson, sjuksköterska på ett av kommunens boenden.

För att se hur verktyget fungerade ute i verksamheten genomförde Ljusdals kommun en första pilotstudie på ett av sina äldreboenden under 2016. Med hjälp av Tena Identifi gjordes då nya inkontinensutredningar på de boende – och resultatet var slående.

– Det var då vi såg att, ”herregud de har ju alldeles för stora skydd”. Vi upptäckte dessutom en person som drack alldeles för lite, berättar Annette Myhrberg.

Efter lärdomarna från pilotstudien beslutade Ljusdal att implementera Tena Identifi på samtliga boenden i kommunen. I dag används tekniken för att göra utredningar på alla som flyttar in på ett boende och initiativet har lett till stora förbättringar.

För sjuksköterskan Cecilia Arvidsson är den tydligaste skillnaden efter implementeringen av Tena Identifi att skydden generellt sätt blivit tunnare och mindre. Men den största förbättringen för patienterna ser hon ändå i att personalen fått större möjlighet att planera in toalettbesök efter den enskilda individens behov.

– Vi har lagt ännu mer vikt på toalettassistans, alltså att vi hjälper dem att gå på toaletten precis när de behöver. Det är ändå det som är ”nummer ett”, fick man bestämma så skulle ju ingen behöva ha några skydd överhuvudtaget, säger Cecilia.

Läs mer: Så underlättar Tena Identifi i vården.

Inom kommunen har man dessutom sett en tydlig effekt när det gäller kunskapen om inkontinens, som ju var upprinnelsen till hela projektet. Elisabeth Persson-Calderon är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdal och har granskat journalanteckningar både före och efter implementeringen. Det hon upptäckt är att både antalet och utförligheten i anteckningarna ökat, vilket hon ser som ett tydligt tecken på att sjuksköterskorna fått en bättre förståelse.

– Jag ser att det har blivit mycket bättre. Man skriver mycket mer och mycket mer utförligt, både kring vilka hjälpmedel man använder och när toalettbesöken ska vara.

Även Cecilia Arvidsson känner igen den förbättringen och hon menar att den ökade kunskapen om inkontinens även hjälpt till att spara tid i hennes arbete.

– Jag vet inte någon i personalen som tycker att det här har varit något svårt, tvärtom så har alla tyckt att det här varit mycket smidigare än det sätt vi jobbat på tidigare. Så det har bara varit fördelar.

Presenteras av

TENA-Logotype

TENA Identifi™ är det nya, smarta verktyget som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom Essity, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi™ används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu 

Ny teknik ger mer tid till omvårdnad på Tre Stiftelser

Sedan förra året använder Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg det nya tekniska hjälpmedlet vid inkontinensutredningar, TENA Identifi™.

Den nya tekniken gör det möjligt att prova ut individanpassade inkontinensskydd eller ta bort skyddet helt och istället assistera vid toalettbesök. Utöver den ökade värdigheten det ger våra boende, gör tekniken även att vi får mer tid till omvårdnad, säger Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre Stiftelser. 

TENA Identifi™ ser ut som ett inkontinensskydd, men har inbyggda sensorer som registrerar när och hur mycket personer som inte själva kan styra över sina toalettbesök, kissar. Det används under en 72-timmarsperiod och via en dosa loggas mängd och tidpunkt för läckaget. Datan ställs sedan samman i en rapport som personalen använder för att planera de boendes toalettbesök och prova fram rätt storlek på inkontinensskydd. 

Läs mer om Tena Identifi här.

Ostörd nattsömn

Bland personalen har TENA™ Identifi tagits emot positivt. Framför allt eftersom det bidrar till att skapa livskvalitet för de boende. Nästan alla som har blivit utredda har kunnat byta till ett tunnare skydd eller till och med kunnat sluta använda skydd. 

– Det skapar värdighet för den boende att ha ett inkontinensskydd som märks så lite som möjligt. När vi visar resultatet från mätningen, känner de sig trygga i att våga byta till ett tunnare. Som en boende sa efter att hon fått ett mindre skydd: ”Jag känner mig så ledig och snygg nu”, säger Carina Gårdshage.

För personalen innebär bättre utprovade skydd att de inte behöver lägga lika mycket tid på att byta inkontinensskydd som tidigare. Istället kan de hjälpa till med toalettassistans så att fler slipper skydd. Ytterligare en fördel är att de boende inte behöver väckas mitt i natten för att kontrollera om skyddet behöver bytas, utan kan få en hel natts ostörd sömn. 

All personal utbildas 

Tre Stiftelser var med och testade TENA Identifi™ för ett drygt år sedan, inför att produkten skulle släppas på marknaden. Resultatet blev så bra att man beslutade att införa det permanent. All personal utbildades i hur skyddet fungerar och ska användas. Idag har man hunnit göra ett 40-tal inkontinensutredningar. 

Läs mer om Tena Identifi här.

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

Tena Identifi™ är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom SCA, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi™ används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 2 000 kronor per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu 

 

Digital inkontinensvård som ökar livskvaliteten

Med digital teknik skapar TENA Identifi™ en mer individanpassad inkontinensvård, vilket både ökar livskvaliteten för vårdtagare och underlättar arbetet för vårdpersonal.

Drygt en halv miljon svenskar över 65 år och omkring 80 procent av de äldre som bor på särskilda boende lider av någon form av inkontinensproblem. För de som arbetar inom äldrevården innebär det att inkontinens och byten av skydd är en vanlig och tidskrävande del av vardagen. En mer individanpassad och effektiv inkontinensvård har därför potentialen att både öka livskvaliteten hos många äldre samtidigt som det effektiviserar och underlättar arbetet för vårdpersonalen.

TENA Identifi™ är en innovation som gör just detta genom att ta inkontinensvården in i den digitala eran.

– Att göra en inkontinensutredning av varje individs behov av toalettassistans, inkontinenshjälpmedel och bytesrutiner är en förutsättning för att kunna ge rätt vård och ett värdigt liv för den äldre, säger Ulrika Lagfors produktansvarig för TENA Identifi™ påSCA.

Idag görs denna bedömning manuellt genom att väga skydden, vilket visserligen fångar upp storleken på läckagen, men som ofta ger väldigt lite information kring när de sker.

– Man får ingen information om tidpunkter eller mönster för läckagen vilket gör det svårt att planera in toalettider och byte av skydd, säger Ulrika Lagnefors.

Läs mer om hur TENA Identifi™ kan förbättra och effektivisera vården.

TENA Identifi™ är därför utvecklad som ett inkontinensskydd med inbyggda sensorer som används under inkontinensutredningen. Sensorerna skickar information om läckagen till en web-portal som sammanställer datan till en rapport. I rapporten kartläggs både storlek och tidpunkt för urinläckagen över 3 dygn. Den digitala tekniken gör kartläggningen mer precis och innebär att personalen slipper utföra manuella vävningar vilket sparar tid och blir mer hygieniskt.

– Detta gör det enklare för vårdpersonal att ge rätt insatser i rätt tid. Det kan vara att vårdtagaren får komma till toaletten eller byta skydd när det behövs, rätt, förklarar Ulrika Lagnefors.

TENA Identifi™ används redan på ett 80-tal äldreboenden i Danmark och har nu även introducerats i Sverige. Ett av de boenden i Sverige som testat TENA Identifi™ på två av sina enheter är Tre Stiftelser i Göteborg. Resultaten har varit mycket positiva och under hösten utbildar man nu all personal i att använda innovationen.

För individen ger det ökad livskvalitet att få bättre kontroll över den egna hygienen. Dessutom behöver personalen lägga mindre tid på att kontrollera om inkontinensskydd behöver bytas eller på att ta hand om läckage. Tid som istället kan användas till de boende. På natten behöver vi inte heller störa nattsömnen och väcka boende för att kontrollera om skyddet behöver bytas, säger Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre Stiftelser.

Läs mer om hur Tena Identifi™ kan förbättra och effektivisera vården.

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

TENA IdentifiTM höjer kvaliteten på den information du behöver för att göra en individuellt anpassad kontinensplan.

TENA Identifi™ är en innovation med sensorteknik som automatiskt kartlägger en individs urinläckage avseende både dygnsmönster och mängd under en 72-timmarsperiod.

Data registreras via GSM* och resultatet presenteras lättöverskådligt i en rapport med diagram.

Uppgifter om individens dygnsmönster och urinmängd är faktabaserade, detaljerade och tillförlitliga. 

Underlaget används för att bedöma när individen behöver hjälp till toaletten, tidpunkt för byten och för att hitta rätt inkontinenshjälpmedel.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu 

tena_nyheader

Digital inkontinensvård hjälper äldrevården i Laholm att hantera framtiden

Med en snabbt åldrande befolkning står äldrevården inför stora utmaningar. Genom det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi ™ har äldrevården i Laholm nu tagit ett viktigt steg mot en digitalisering av vården, som sänker kostnader, ökar effektiviteten och höjer livskvaliteten för de äldre.

De närmsta 20 åren förväntas antalet svenskar över 80 år att öka med 70 procent, enligt en rapport från SKL 2013. För äldrevården innebär det här en gigantisk utmaning med stigande kostnader, personalbrist och ökade kvalitetskrav.

Enligt en studie genomförd av Vårdföretagarna pekade hela 90 procent av kommunala chefer ut området välfärdsteknologi som en förutsättning för att kunna möta den här utmaningen, genom att höja kvaliteten och även effektiviteten i äldrevården.

Ett område där äldrevården redan tagit ett viktigt steg, in i den digitala tidsåldern, är inkontinensvården. Genom det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi ™ har vården nu fått en helt ny metod för att underlätta inkontinensutredningar och därmed erbjuda en mer individanpassad vård.

– Det är inte som det var förr, när du direkt fick det största och tjockaste skydd som fanns. Nu kan vi
 se hur mycket urin som kommer ut och vid vilka tider. Då är det lättare att se till att de får komma till toaletten vid de tiderna, säger Renny Eelkema, sjuksköterska på Solhemmet i Laholms kommun
, som var ett av de första boenden som provade TENA Identifi ™.

 »För mig har det absolut viktigaste varit livskvaliteten för patienterna. Sedan kommer allt extra med miljön, kostnadseffektivitet och enkelhet för personalen«

Läs mer om TENA Identifi™ här.

TENA Identifi™ Sensor Wear ser vid första anblick ut som ett helt vanligt inkontinensskydd men är utrustat med små sensorer. Sensorerna i skyddet känner av när och hur mycket användaren kissar och informationen överförs sedan trådlöst till en portal. Via portalen blir det möjligt för personalen att få ut en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd. Resultatet blir att
vårdtagaren 
får rätt skydd och kommer till toaletten i tid, vilket leder till färre läckage och byten av skydd.

– Innan blev det många byten nattetid så det behövdes en helt annan syn och helt andra rutiner. Det har vi fått nu och för mig har det absolut viktigaste varit livskvaliteten för patienterna. Sedan kommer allt extra med miljön, kostnadseffektivitet och enkelhet för personalen, säger Renny Eelkema.

»Blöjstorleken gick ner, det var färre byten och mindre våta sängar så där är en vinst i arbetsmiljön för personalen också«

Stora vinster med TENA Identifi ™

När Solhemmet utvärderade testet med TENA Identifi ™ kunde man se en markant minskning i antalet läckage utanför skydd, antal byten av skydd och storleken på skydden som användes. Slår man ut resultatet på ett år motsvarar det en tidsbesparing på 54 timmar per vårdtagare och en kostnadsbesparing på över 2 000 kronor.

– Det vi såg på Solhemmet var att blöjstorleken gick ner, det var färre byten och mindre våta sängar så där är en vinst i arbetsmiljön för personalen också, säger Marianne Andréasson, projektledare/IT på Laholms kommun. 

Efter framgångarna på Solhemmet har Laholms kommun nu också börjat använda TENA Identifi ™ på ett av sina andra särskilda boenden. Till hösten är planen att TENA Identifi ™ ska användas på totalt 8 boenden för att sedan kunna utvärdera resultatet på större skala. 

– Jag är väldigt positiv att både enhetschefer och sköterskor har anammat detta och jag är övertygad om att det kommer ge god effekt framöver. Vi har även fått med oss andra kommuner som har tittat på resultatet från Solhemmet, säger Marianne Andréasson.

 

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

TENA Identifi™ är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom SCA, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu


Fakta


Nationell statistik från 207 boenden som använt TENA Identifi™

Tidsbesparing: 59 timmar per vårdtagare och år genom färre byten och läckage.

Kostnadsbesparing: Cirka 31 % per vårdtagare och år genom tunnare och färre skydd.

Miljöbesparing: 56 kilo mindre avfall per vårdtagare år.


Länkar

Nikola.nu